Två friska raser?

 
Trots att Saarloos Wolfhond och Ceskoslovensky Vlcak är två tämligen friska raser så är de tyvärr inte helt befriad från ärftliga sjukdomar. De sjukdomar som finns och som man medvetet bör försöka arbeta bort är; HD, PRA, katarakt, dvärgväxt och degenerativ myelopati. Ögonsjukdomarna är de vanligast förekommande hos Saarloos och ögonlysning rekommenderas därför STARK. När det gäller Ceskoslovensky Vlcak är HD det stora problemet så alla avels djur bör röntgas. Nu mer finns det DNA-test tillgängliga för båda raserna när det gäller DM och dvärgväxt och det ser tyvärr ut som att i alla fall DM kan bli ett stort problem.  I Sverige finns idag tyvärr inget hälsoprogram för raserna och inte heller några krav på ögonlysning, röntgen eller DNA-test. Därför är det helt upp till enskilda uppfödare och SSCK att jobba för och värna om rasernas hälsostatus i det här landet.

Tester utan central registrering – Viktig information från SKK.

Testerna för dvärgväxt och DM saknar central registrering i SKK med det är viktigt att komma ihåg att du alltid är skyldig att ta hänsyn till testresultatet, även om resultatet inte blev det förväntade.

Instruktion
Vill du testa din hund för ett genetiskt test som idag inte registreras centralt, använd SKK:s allmänna remiss Remiss DNA-test. Denna remiss används för att trygga hundens identifiering vid blodprovstagning. Remissen är absolut nödvändig för en eventuell framtida registrering av din hunds testresultat. Om det DNA-test du vill utföra skulle komma att registreras centralt i framtiden, kan du registrera in din hunds resultat i efterhand, med hjälp av denna remiss. Saknar du däremot SKKs remiss kommer inte hundens testresultat att godkännas för central registrering. Ange på remissen vilken sjukdom testet gäller, vilket laboratorium som utför testet, provtagande veterinär, hundägare samt fullständiga uppgifter om hunden.
Din veterinär tar blodprov på hunden. Blodprovet skickas av provtagande veterinär till aktuellt laboratorium.
Remiss tillsammans med kopia på provsvaret skickas till SKK. Inskickade remisser sparas på SKK utan åtgärd till dess att beslut om central registrering eventuellt tas. Hundägaren uppmanas att skicka en kopia på testresultat till sin rasklubb för kännedom.

Remiss DNA-test (pdf fil)