Lite om oss

 
SSCK (Svenska Saarloos Wolfhond och Ceskoslovensky Vlcak klubben) är en klubb under uppbyggnad som startades i september 2009, och vår förhoppning samt vårt framtida mål är att vi ska växa oss starka och så småningom bli en SKK ansluten rasklubb. Att sprida information, hjälpa & stötta ägare och de som är intresserade av raserna samt att aktivt jobba för rasernas bevarande, deras framtid, hälsa och utveckling känns helt rätt för oss och är det vi strävar efter.