Degenerativ Myelopati

 
DM eller schäfervinglighet som den också kallas är en degenerativ (nedbrytande) neurologisk sjukdom med immunologisk bakgrund. Den uppstår när det egna immunförsvaret attackerar hundens eget nervsystem så att isoleringsskiktet myelin omkring nervtrådarna i ryggmärgen bryts ner. Ordet myelopati betyder ordagrant ”märgsjukdom”. DM uppträder hos medelålders till gamla hundar (5-12 år) av storvuxna raser. Schäfern är den ras som oftast drabbas och även med hänsyn tagen till det stora antalet registrerade schäfrar är frekvensen hög.

Svagheten i bakdelen vid DM brukar komma smygande och ger svajiga och styltande bakbensrörelser som successivt förvärras. Rörelserna blir osäkra och trevande, känsel och reflexer försämras och typiskt är att hunden släpar baktassarna i marken, så att klorna slits på ovansidan. Knäskålsreflexen hos drabbade hundar är oftast helt borta men kan i enstaka fall i stället vara kraftigt överdriven. I hastig rörelse rakt framåt kan symtomen vara obetydliga men i långsamt tempo blir den bristande finmotoriken påtaglig. Ett typiskt symtom är att när hunden skall vända blir den efter i rörelsen så benen korsas. I slutstadiet kan hunden falla omkull när den skall ändra riktning. Sent i förloppet påverkas svanshållningen så att svansen hänger. Musklerna förtvinar och hunden kan till slut inte resa sig. Svårigheter att hålla avföring och urin hör till slutstadiet. Sjukdomen är inte smärtsam. Ingen behandling finns. Symtomen orsakas av en degeneration (nedbrytning) av nerverna till bakbenen och bakre kroppsdelar.

DNA-testet för Degenerativ Myelopati kan skickas till följande laboratorium.

LABOKLIN: (har även testet för dvärgväxt)
Gå in på:”the english version” nere till vänster sen ”genetics” — ”genetic diseases”– ”dogs” — ”degenerative myelopathy”

Dr. Van Haeringen Laboratorium bv: (klicka på engelska flaggan uppe till höger för att ändra språk)