Årsmöte 2018
24 maj-27 maj 2018 är det dags för SSCKs årsmöte/wolfdogträff och vi kommer även detta året att hålla till på Kyrkekvarn Turism AB i Sandhem ( mellan Tidaholm och Mullsjö). Information om stället hittar ni här: Kyrkekvarn

Själva årsmötet kommer att hållas lördagen den 26/5 klockan 12:30 och för de som inte har möjlighet/vill stanna hela helgen går det naturligtvis bra att (kostnadsfritt) bara vara med på årsmötet. Eventuellt kommer det finnas möjlighet att äta/fika och då tillkommer en viss kostnad för detta.

Som det är nu så har vi bokat Vitehall + extra och där kommer även mötet att hållas på lördagen. Info om stället hittar ni här: Vitehall

Bokade aktiviteter: Tipspromenad med SWH/CsV frågor, lotteri, långpromenad, aktivitetsbana för hund och femkamp.
Föreläsning med Kerstin Malm – ”Att lyssna på hundar och visa dem respekt”.
Mer info om föreläsningen och vad den handlar om hittar du här: Föreläsning

PRELIMINÄRT pris för hela helgen. (boende, mat, aktiviteter, bastu, föreläsning)
1100 kr/pers för medlemmar
1500 kr/pers för icke medlemmar

Pris för enbart föreläsning.
250 kr för medlemmar.
350 kr för icke medlemmar.
Mat – 50kr.

Incheckning: Torsdag klockan 14:00 — Utcheckning: Söndag klockan 11:00

PRELIMINÄRT SCHEMA….
Torsdagen den 24/5.
14:00 Incheckning + fördelning av sovplatser/rum.
15:00-16:00 Lättare måltid/fika.
16:00 Promenad (5 eller 10 km).
18:00 Mat (om vädret tillåter grillar vi).
Lagindelning och femkampen börjar.

Fredag 25/5.
9:00 Frukost.
11:00
14:00 Middag
15:00
17:00 Tipspromenad med CsV/SWH frågor. (ca 5 km lång)
19:00 Mat
Femkampen fortsätter..

Lördag 26/5.
9:00 Frukost.
10:00 Föreläsning med Kerstin Malm – ”Att lyssna på hundar och visa dem respekt”.
Mer info om föreläsningen och vad den handlar om hittar du här: https://www.facebook.com/notes/svenska-saarlooswolfhond-ceskoslovenský-vlciak-klubben/kerstin-malm-att-lyssna-på-hundar-och-visa-dem-respekt/1576304162452279/
14:00 Middag
15:00 Årsmöte
Lotteridragning
Mat
Femkampen avslutas och vinnande lag hyllas.

Söndag 27/5.
9:00 Frukost.
Städning av stugor.
11:00 Utcheckning.
Fika + eventuellt en promenad.

Betalning & bokning: (gäller bara de som stannar hela helgen)
Anmälningsavgiften är 400 kr/pers och den betalas inte tillbaka
Anmälningsavgiften till årsmötet måste vara klubben tillhanda senast 29 mars 2018.
Resterande 700 kr (1100 kr för icke medlemmar) ska vara klubben tillhanda senast 27 april 2018.
Betalningen skall ske till klubbens konto: bankgironummer 499 – 9389 och mailadress, namn samt antal personer måste stå med på inbetalningen så att vi kan se vem som har betalat.
Slutpriset kan eventuellt komma att ändras om dyrare aktiviteter, föreläsningar osv tillkommer.

OBS: Ingen återbetalning om du avbokar din plats 1-30 dagar innan evenemanget.

Informationen uppdateras fortlöpande!

***************************************************************
Annual Meeting 2018
SSCKs Annual meeting 2018 (24/5-27/5)

SSCKs annual meeting/wolfdog meeting 2018 will start May 24Th and end May 27, we will spend the weekend at Kyrkekvarn Turism AB in Sandhem (located between Tidaholm and Mullsjö). Information about the place can be found here: Kyrkekvarn

The annual meeting will be held on Saturday the 26th of May at 12:30 and everybody is allowed to participate (for free) even if they can’t/don’t want to stay the whole weekend. There may be a possibility to grab something to eat after the meeting and this will cost some money.

As it is now, we have booked Vitehall and it’s also where our meeting will be held on Saturday. Information about the place can be found here: Vitehall

Aktivetis so far: Quiz walk with SWH/CsV questions, lottery, longer walk, activity corse for the dogs and a fun and hopefully little bit crazy pentathlon.
Lecture (in Swedish) with Kerstin Malm – “To listen to dogs and show them respect”.

PRELIMINARY price for the whole weekend and this includes food, accommodation, activities, sauna, lecture.
Price:
1100 SEK/pp for members
1500 SEK/pp for nonmembers

Only lecture and food:
250/pp SEK for members.
350/pp SEK for non members.
Food – 50 SEK.

Check-in: Thursday at 14:00 — Check Out: Sunday at 11:00 am

PRELIMINARY SCHEDULE….
Thursday 24/5.
14:00 Check in + distribution of beds/rooms.
15:00 – 16:00 Light meal / snack.
16:00 Longer walk (5 or 10 kilometers).
18:00 Food (if the weather is good, barbecue).
We split up into teams and start the pentathlon

Friday 25/5.
9:00 Breakfast.
11:00
14:00 Dinner
15:00
17:00 Quiz walk with SWH / CSV questions (ca 5 km long)
19:00 Food
The pentathlon continues….

Saturday 20/5.
9:00 Breakfast.
10:00 Lecture (in Swedish) with Kerstin Malm – “To listen to dogs and show them respect”.
14:00 Dinner
15:00 Annual Meeting
Lottery draw
Food
The pentathlon ends and the winning team will be crowned…

Sunday 21/5.
9:00 breakfast.
Clean the rooms + make sure everything looks nice.
11:00 Check-Out.
Lighter meal + maybe a walk.

Payment & booking: (only for those who’ll stay the whole weekend)
The registration fee is 400 SEK / person , no refund, and the entry fee must have been paid and received, 29th of March 2018.
The remaining 700 SEK (1100 SEK for non members) shall be paid no later than 27th of April 2018.
We only accept advance payment, mark the payment with your name, mail address and number of participants.
IBAN: SE8880000821499347815111.
BIC:(Swift):SWEDSESS

NOTE: No refund if you cancel your reservation 1-30 days before the event..
The final price may change depending on activities etc..

The information is updated regularly!