Årsmöte 2016
26 maj-29 maj 2016 är det dags för SSCKs årsmöte/wolfdogträff och vi kommer även detta året att hålla till på Kyrkekvarn Turism AB i Sandhem ( mellan Tidaholm och Mullsjö). Information om stället hittar ni här: Kyrkekvarn

Själva årsmötet kommer att hållas lördagen den 28/5 (tid kommer) och för de som inte har möjlighet/vill stanna hela helgen går det naturligtvis bra att (kostnadsfritt) bara vara med på årsmötet. Eventuellt kommer det finnas möjlighet att äta/fika och då tillkommer en viss kostnad för detta.

Som det är nu så har vi bokat Vitehall + extra och där kommer även mötet att hållas på lördagen. Info om stället hittar ni här: Vitehall

PRELIMINÄRT pris för hela helgen. (boende, mat, aktiviteter, bastu)
1100 kr/pers för medlemmar
1500 kr/pers för icke medlemmar

Incheckning: Torsdag klockan 14:00 — Utcheckning: Söndag klockan 11:00

Preliminärt schema:
Torsdagen den 26/5.
14:00 Incheckning + fördelning av sovplatser/rum.
15:00-16:00 Lättare måltid/fika.
16:00 Promenad ( 5 eller 10 km).
18:00 Mat (om vädret tillåter grillar vi).
”Workshop” – (torsdag och/eller fredag)
Under (förhoppningsvis) ordnade former diskuterar vi problem osv inom raserna, försöker komma på lösningar och hur man på bästa sätt kan samarbeta för raserna i framtiden.
Resten av kvällen är det ”hopp och lek”.

Fredag 27/5.
9:00 Frukost.
10:00 ”Workshop” – (torsdag och/eller fredag)
Under (förhoppningsvis) ordnade former diskuterar vi problem osv inom raserna, försöker komma på lösningar och hur man på bästa sätt kan samarbeta för raserna i framtiden.
13:00 Middag
14:00-19:00 Ännu inte bestämt
19:00 Mat

Lördag 28/5.
9:00 Frukost.
10:00 Tipspromenad (ca 5 km lång)
12:30 Årsmöte
14:00 Middag
Lotteridragning
Mat
17:00-00:00 Tillgång till hallen/agility

Söndag 29/5.
9:00 Frukost.
Städning av stugor.
11:00 Utcheckning.
Fika + eventuellt en promenad.

Betalning & bokning: (gäller bara de som stannar hela helgen)
Anmälningsavgiften är 300 kr/pers och den betalas inte tillbaka
Anmälningsavgiften till årsmötet måste vara klubben tillhanda senast 29 februari 2016.
Resterande 800 kr ska vara klubben tillhanda 29 mars 2016.
Betalningen skall ske till klubbens konto: bankgironummer 499 – 9389 och mailadress, namn samt antal personer måste stå med på inbetalningen så att vi kan se vem som har betalat.
Slutpriset kan eventuellt komma att ändras beroende på antal deltagare.
Informationen uppdateras fortlöpande!

Annual Meeting 2016
SSCKs Annual meeting 2016 (26/5-29/5)

SSCKs annual meeting/wolfdog meeting 2016 will start May 26Th and end May 29rd, we will spend the weekend at Kyrkekvarn Turism AB in Sandhem (located between Tidaholm and Mullsjö). Information about the place can be found here: Kyrkekvarn
The annual meeting will be held on Saturday the 28th of May and everybody is allowed to participate (for free) even if they can’t/don’t want to stay the whole weekend. There may be a possibility to grab something to eat after the meeting and this will cost some money.

As it is now, we have booked Vitehall + extra and it’s also where our meeting will be held on Saturday. Information about the place can be found here: Vitehall
PRELIMINARY price for the whole weekend and this includes food, accommodation, activities, lecture, sauna)

Price:
1100 SEK/pp for members
1500 SEK/pp for nonmembers

Check-in: Thursday at 14:00 — Check Out: Sunday at 11:00 am

Preliminary schedule.
Thursday 26/5.
14:00 Check in + distribution of beds/rooms.
15:00 – 16:00 Light meal / snack.
16:00 Longer walk (5 or 10 kilometers).
18:00 Food (if the weather is good, barbecue).
“Workshop”-(Thursday and / or Friday)
We discuss problems etc within the breeds, trying to come up with solutions and how we, in the best possible way, can work together for the breeds in the future.

Friday 27/5.
9:00 Breakfast.
10:00 “Workshop”-(Thursday and / or Friday)
We discuss problems etc within the breeds, trying to come up with solutions and how we, in the best possible way, can work together in the future.
13:00 Dinner
14:00-19:00 Still open
19:00 Food

Saturday 28/5.
9:00 Breakfast.
10:00 Quiz walk with SWH / CSV questions (ca 5 km long)
12:30 Annual Meeting
14:00 Dinner
Lottery draw
Food
17:00-00:00 Access to the activity hall /agility

Sunday 29/5.
9:00 breakfast.
Clean the rooms + make sure everything looks nice.
11:00 Check-Out.
Lighter meal + maybe a walk.

Payment & booking: (only for those who’ll stay the whole weekend)
The registration fee is 300 SEK / person , no refund, and the entry fee must have been paid and received, 29th of February 2016.
The remaining 800SEK shall be paid no later than 29th of March 2016.
We only accept advance payment, mark the payment with your name, mail address and number of participants.
IBAN: SE8880000821499347815111.
BIC:(Swift):SWEDSESS
The final price may change depending on number of participants.
The information is updated regularly!