Årsmöte 2015
30 april-3 maj 2015 är det dags för SSCKs årsmöte/wolfdogträff och vi kommer även detta året att hålla till på Kyrkekvarn Turism AB i Sandhem ( mellen Tidaholm och Mullsjö). Information om stället hittar ni här: Kyrkekvarn

Själva årsmötet kommer att hållas lördagen den 2/5 klockan 12:30 och för de som inte har möjlighet/vill stanna hela helgen går det naturligtvis bra att (kostnadsfritt) bara vara med på årsmötet. Eventuellt kommer det finnas möjlighet att äta/fika och då tillkommer en viss kostnad för detta.

Som det är nu så har vi bokat Sörgården och där kommer även mötet att hållas på fredagen.

Preliminärt pris för hela helgen. (boende, mat, aktiviteter, föreläsning, bastu)
1100 kr/pers för medlemmar
1500 kr/pers för icke medlemmar

Enbart föreläsning + mat/fika
250kr/pers för medlemmar
450kr/pers för icke medlemmar

Incheckning: Torsdag klockan 14:00 — Utcheckning: Söndag klockan 11:00

Preliminärt schema:
Torsdagen den 30/4.
14:00 Incheckning + fördelning av sovplatser/rum.
15:00-16:00 Lättare måltid/fika samt öppnande av årsmötet.
16:00 Promenad ( 5 eller 10 km).
18:00 Mat (om vädret tillåter grillar vi).
Resten av kvällen är det ”hopp och lek”.

Fredag 1/5.
9:00 Frukost.
10:00 MH / Spår / Stationer
13:00 Middag
14:00-19:00 Tillgång till hallen/agility (+MH / Spår / Stationer)
19:00 Mat

Lördag 2/5.
9:00 Frukost.
10:00 Tipspromenad (ca 5 km lång)
12:30 Årsmöte
14:00 Middag
Lotteridragning
Mat
19:00-23:00 Föreläsning med Freddy worm Christiansen innehållande han och hans frus erfarenheter med vargar, jämförelser mellan hund och varg, myter och missuppfattningar om hundars och vargars beteende och naturligtvis ska det även finnas tid för frågor och funderingar.

Söndag 3/5.
9:00 Frukost.
Städning av stugor.
11:00 Utcheckning.
Fika + eventuellt en promenad.

Betalning & bokning: (gäller bara de som stannar hela helgen)
Anmälningsavgiften är 300 kr/pers och den betalas inte tillbaka
Anmälningsavgiften till årsmötet måste vara klubben tillhanda senast 27 februari 2015.
Resterande 800 kr ska vara klubben tillhanda 27 mars 2015.
Betalningen skall ske till klubbens konto: bankgironummer 499 – 9389 och mailadress, namn samt antal personer måste stå med på inbetalningen så att vi kan se vem som har betalat.
Slutpriset kan eventuellt komma att ändras beroende på antal deltagare.
Informationen uppdateras fortlöpande!
 
 

Annual Meeting 2015
SSCKs Annual meeting 2015 (30/4-3/5)

SSCKs annual meeting/wolfdog meeting 2014 will start April 30Th and end May 3rd, we will spend the weekend at Kyrkekvarn Turism AB in Sandhem (located between Tidaholm and Mullsjö). Information about the place can be found here: Kyrkekvarn
The annual meeting will be held on Saturday the 2st of May at 12:30 and everybody is allowed to participate (for free) even if they can’t/don’t want to stay the whole weekend. There may be a possibility to grab something to eat after the meeting and this will cost some money.

You can choose to stay the whole weekend as usual and this is often much appreciated. We might come up with some more activities later on and in that case we will inform you about it closer to the meeting.
As it is now, we have booked Sörgården and that’s also where the meeting will be held on Friday.

Preliminary price for the whole weekend and this includes food, accommodation, activities, lecture, sauna)
Price:
1100 SEK/pp for members
1500 SEK/pp for nonmembers

Check-in: Thursday at 14:00 — Check Out: Sunday at 11:00 am

Preliminary schedule.
Thursday 30/4.
14:00 Check in + distribution of beds/rooms.
15:00 – 16:00 Light meal / snack.
16:00 Longer walk (5 or 10 kilometers).
18:00 Food (if the weather is good, barbecue).

Friday 1/5.
9:00 Breakfast.
10:00 MH (= character test) / Tracking / Activity stations
13:00 Dinner
14:00-19:00 Access to the activity hall /agility (+MH (= character test) / Tracking / Activity stations)
19:00 Food

Saturday 2/5.
9:00 Breakfast.
10:00 Quiz walk with SWH / CSV questions (ca 5 km long)
12:30 Annual Meeting
14:00 Dinner
Lottery draw
Food
19:00-23:00 Lecture with Freddy worm Christiansen containing his and his wife’s experience with wolves, comparisons between dog and wolf, myths and misconceptions about the behavior of dogs and wolves and of course there will also be time for questions.

Sunday 3/5.
9:00 breakfast.
Clean the rooms + make sure everything looks nice.
11:00 Check-Out.
Lighter meal + maybe a walk.

Payment & booking: (only for those who’ll stay the whole weekend)
The registration fee is 300 SEK / person , no refund, and the entry fee must have been paid and received, 27th of February 2015.
The remaining 800SEK shall be paid no later than 27th of March 2015.
We only accept advance payment, mark the payment with your name, mail address and number of participants.
IBAN: SE8880000821499347815111.
BIC:(Swift):SWEDSESS
The final price may change depending on number of participants.
The information is updated regularly!