Välkommen till SSCK!

 
 

Årsmöte 2017

mer info under Nyheter

 

Dax att betala medlemsavgift för 2017!! OBS ny medlemsavgift från 1/1 2017!!

 
 

Dax att beställa SSCK kalendern för 2017!!

Beställa/order

 

Klubb T-shirt/broderad Hoodie

Nu finns det möjlighet att beställa T-shirts och hoodies. Klicka på länken nedan för att se hur du gör. 

Årsmöte 2016

mer info under Nyheter

 

Svenska Saarloos Wolfhond och Ceskoslovensky Vlcak Klubben som är en ideell förening har som mål att inom ramen för klubbens stadgar tillvarata och väcka intresse för raserna samt främja en god avel av fysiskt och mentalt sunda hundar. Medverka till att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och att informera och sprida kunskap om rasernas beteende, fostran och utbildning.

Och naturligtvis verkar vi för god sammanhållning mellan våra medlemmar och ägare av dessa raser.